Prace magisterskie administracja

Praca magisterska jest zwieńczeniem pięcioletniej nauki. Pisząc ją, student ma okazję, by wykazać się swoją wiedzą i umiejętnością selekcji informacji, zachowując krytyczne spojrzenie na dany problem badawczy. Prace magisterskie z administracji powinny stanowić nowe ujęcie poruszanej kwestii, w oparciu o liczne źródła naukowe.

Czym powinna się charakteryzować praca magisterska z administracji?

"Magisterka", czyli potoczna nazwa na pracę dyplomową, którą kończy się studia drugiego stopnia, powinna być tekstem zwartym o długości około 70 stron. Zaleca się, by praca magisterska miała co najmniej trzy rozdziały, w tym jeden teoretyczny oraz jeden empiryczny (praktyczny, w oparciu o własne badania).

Przykładowa tematyka tego typu prac:

  • sektor administracyjny w Polsce - badanie wybranych przykładów struktur zarządczych miast, gmin, powiatów i regionów
  • problemy w strukturach organizacyjnych regionów na przestrzeni lat
  • historyczne przykłady konfliktów administracyjno-sądowniczych
  • polityka społeczna we współczesnej Unii Europejskiej

Absolwent studiów magisterskich nie powinien mieć żadnych problemów ze stworzeniem oryginalnej i kompletnej pracy dyplomowej, ponieważ posiada odpowiednią do tego wiedzę oraz doświadczenie. Z tego też powodu stres związany z pisaniem pracy magisterskiej jest nieuzasadniony. W razie wątpliwości zawsze można zwrócić się o pomoc do specjalisty.


Twój Redaktor
Skrytka pocztowa 220
30-960 Kraków
tel. 733 223 358

Nasze kategorie:

2 wpisy

0 wpisów

0 wpisów

2 wpisy

3 wpisy

0 wpisów

0 wpisów